(24.07.2019) Po operacji usunięcia nerki - lek. med. Przemysław Pala

Dzień dobry
Zwracam się z pytaniem do Akademii Zdrowia - Arkadia;-Lido
30 kwietnia 2019, pisałem do państwa, ale jeszcze  nie otrzymałem odpowiedzi
 
Nazywam się Zbigniew.

 8 kwietnia 2019 miałem operację usunięcia prawej nerki, ponieważ była zakażona sepsą.

Bardzo podoba mi się dieta optymalna dr. Jana Kwaśniewskiego, bardzo lubię to jedzenie, ale chciałbym dokładnie wiedzieć, jak stosować tą dietę po usunięciu nerki.
Mam zaawansowaną cukrzycę, przepuklinę w jądrach i prawdopodobnie astmę, której towarzyszy kaszel od 20 lat.
Mimo bardzo dużej chęci zastosowania tej diety, boję się ją podjąć, ponieważ nie wiem dokładnie co i jak mam jeść po tej operacji.
Chce stosować dietę optymalną bardzo dobrze i regularnie.
Bardzo proszę o radę i odpowiedź
 
Z wyrazami szacunku
 
Zbigniew S
 
 
 

Szanowny Panie Zbigniewie,

każdego miesiąca na adres Arkadii Lido otrzymuję bardzo wiele listów od Państwa z pytaniami dotyczących problemów, które związane są z żywieniem optymalnym. Niestety niektórym osobom wydaje się, że indywidualnie odpowiadamy na każdy temat i dlatego często spotykam się z niecierpliwością, a czasem oburzeniem. W praktyce nie ma takiej możliwości, aby każdy piszący na nasz adres otrzymał osobną odpowiedź. Jedyną osobą opowiadającą na państwa listy dotyczące spraw medycznych w Arkadii jestem ja, a czas którym dysponuję jest ograniczony, ze względu na ilość obowiązków zawodowych. Zazwyczaj znajduję go późno wieczorem lub w nocy, poświęcając wolne chwile, których nie posiadam zbyt wiele. Odpowiedzi na Państwa listy każdorazowo po publikacji w miesięczniku „Optymalni” umieszczamy na stronie Arkadii Lido i są one tam ogólnie dostępne. Dzieje się tak od ponad 15 lat, czyli jak łatwo policzyć, można tam znaleźć opisy około 200 różnych problemów. Przeważająca ilość listów, które otrzymujemy właściwie ma już odpowiedź na naszej stronie i wystarczy na nią spojrzeć, aby uzyskać obszerne omówienie tematu. Podobnie jest również w Pana przypadku. Już kilkakrotnie pisałem na temat cukrzycy oraz astmy oskrzelowej, więc nie potrzeby powtarzania tych tematów, zresztą Pan sam głównie skupia swe wątpliwości dotyczące żywienia wokół usuniętej nerki.

W zasadzie to nie stanowi już ona problemu, ponieważ jej nie ma. Można powiedzieć, że borykał się Pan z poważną chorobą, która została zakończona w kwietniu tego roku w momencie usunięcia chorej nerki. Z tego co Pan pisze wynika, że przeszedł Pan ciężkie zamarznie układu moczowego. Pojęcie sepsy jest bardzo szerokie i wbrew powszechnemu poglądowi nie jest to konkretna jednostka chorobowa, podobnie jak chorobą nie jest gorączka, czy ból brzucha. Przez sepsę (nazywaną też posocznicą lub bakteriemią) rozumie się stan obecności bakterii chorobotwórczych we krwi, która normalnie powinna być jałowa. Sepsa może mieć różny przebieg, ale najczęściej jest on stosunkowo łagodny. Zdarzają się również ciężkie zakażenia, które mimo leczenia kończą się śmiercią, jednak nie jest to sytuacja częsta. Jako przykład sepsy można podać anginę paciorkowcową, którą większość ludzi zna i się jej nie boi, ponieważ jest stosunkowo łatwo uleczalna. Domyślam się, że przeszedł Pan tak zwaną urosepsę, która doprowadziła do konieczności usunięcia zaatakowanej nerki, co prawdopodobnie było konieczne w celu ratowania życia, ale jednocześnie doprowadziło do zakończania choroby. Obecnie Pana układ moczowy posiada tylko jedną nerkę, która jest odpowiedzialna za filtrację krwi. Jeżeli ta nerka jest zdrowa to funkcja filtracyjna układu będzie w pełni zachowana i może być spełniana prze wiele lat bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. Właściwie do zapewnienia filtracji krwi człowiekowi może wystarczyć 1/3 jednej nerki, czyli posiada Pan jeszcze sporą rezerwę. Brak nerki nie jest przeciwwskazaniem do stosowania diety optymalnej. Nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do żywienia optymalnego, ponieważ jest to po prostu naturalny sposób odżywiania dla człowieka i jako taki może być stosowany przez każdego bez względu na jego stan zdrowia. Nie ma też różnych diet optymalnych skierowanych do pacjentów z różnymi chorobami. W Pana przypadku żywienie optymalne byłoby szczególnie pożyteczne ze względu na zaawansowaną cukrzycę. Długo trwająca choroba może z czasem doprowadzić do uszkodzenia wielu narządów w tym i nerek. Po wprowadzeniu żywienia optymalnego cukrzyca typu II ustępuje już w pierwszym miesiącu u ponad 60% chorych i tym samym uwalnia ich od niebezpieczeństwa powikłań związanych z tą chorobą. Uważam, że powinien Pan jak najszybciej wprowadzić zasady diety doktora Kwaśniewskiego opierając się na jego książkach, a jej efekty odczuje Pan zapewne bardzo szybko.

Jeżeli posiada Pan taką możliwość to warto byłoby skorzystać z prądów selektywnych, które spowodują szybkie ustąpienie astmy oskrzelowej, natomiast przepuklina powinna być leczona operacyjnie.

P. Pala