(22.08.2016) Niedowład prawej ręki - zerwanie splotu barkowego - lek. med. Przemysław Pala

 

Witam - chciałbym uzyskać informacje czy prądy selektywne wraz z dietą optymalną mogą być stosowane przy zerwaniu splotu barkowego .(całkowity niedowład prawej ręki) Chciałbym zapytać czy Arkadia Lido leczy lub leczyła podobny przypadek i z jakim skutkiem.
Pozdrawiam.

Włodzimierz O.

 

 Szanowny Panie,

niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć Panu jednoznacznie na postawione pytanie, między innymi dlatego iż nie posiadam pełnej wiedzy na temat charakteru uszkodzenia splotu barkowego w tym przypadku. Prosta odpowiedź jest tutaj w ogóle niezwykle trudna do sformowania, ponieważ jest to problem bardzo złożony. Aby o nim mówić trzeba zdawać sobie sprawę z budowy i funkcji splotu barkowego, co ułatwi zrozumienie tej jednostki. Splot barkowy (prawidłowo nazywany ramiennym) jest utworzony z nerwów rdzeniowych wychodzących z kanału kręgowego między czwartym kręgiem szyjnym z pierwszym piersiowym. W sumie w jego skład wchodzi pięć nerwów, które układają się w bardzo dziwną i skomplikowaną strukturę anatomiczną leżącą w dole pachowym. Nerwy splotu ramiennego mają za zadanie przewodzenie bodźców elektrycznych z mózgu do mięśni kończyny górnej i z powrotem. Dzięki temu przewodnictwu mózg kontroluje pracę kończyny i odbiera z niej sygnały czuciowe. Odbywa się ono poprzez komórki nerwowe, które zbudowane są z niewielkiego ciała i długich wypustek zwanych aksonami lub neurytami. Główna część komórki znajduje się w rdzeniu kręgowym i przyjmuje informacje z mózgu, które wysyła następnie do mięśni poprzez akson. Potrafi on być bardzo długi i sięgać od rdzenia aż do końca kończyny, czyli mieć nawet kilkadziesiąt centymetrów. Aksony komórek nerwowych przebiegają wspólnie tworząc grube przewody podobne do przewodów elektrycznych, które dodatkowo otoczone są osłonkami tak jak kable. Dzięki tym osłonkom impulsy elektryczne nie rozpraszają się i docierają do końca nerwu. Większość nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego pomiędzy dwoma sąsiadującymi kręgami przebiega samotnie między tkankami, ale nerwy C5, C6, C7, C8 i TH1 wymieniają się pomiędzy sobą aksonami tworząc splot przypominający nieco sieć rybacką, z której formułuje się zwykle sześć nerwów biegnących dalej do różnych miejsc kończyny górnej. Uszkodzenie jakiegoś nerwu powoduje odcięcie impulsacji neuronalnej i wyłącznie funkcji zawiadywanego przez niego obszaru. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy na nerwy zadziała znaczna siła, która spowoduje uszkodzenie aksonów. Zdarza się to raczej rzadko i zazwyczaj są to dość poważne urazy związane ze złamaniem kości ramiennej lub zwichnięciem stawu ramienno- łopatkowego, choć może też spowodowane długotrwałym uciskiem na splot. Nerwy są strukturami stosunkowo wytrzymałymi i zazwyczaj nie dochodzi do ich całkowitego przerwania. Najczęściej spotykane jest uszkodzenia nie powodujące przerwania włókien nerwowych (neurapraxia). Przy tego typu uszkodzeniu dochodzi do przejściowego zaniku zdolności do przewodzenia impulsów, która powraca w ciągu kilku dni lub tygodni. Rzadsze jest uszkodzenia powodujące przerwanie włókien nerwowych, ale nie powodujące przerwania ich osłonek. W takiej sytuacji anatomiczna ciągłość nerwu jest zachowana, ale wyłączona jest jego funkcja- brak jest przewodnictwa. Najcięższe uszkodzenie powodujące przerwanie zarówno włókien nerwowych, jak i ich osłonek jest jednocześnie najrzadsze. Jest ono zazwyczaj spowodowane przecięciem nerwu przez przez jakiś ostry element np. ostry fragment kostny. Objawy we wszystkich przypadkach są podobne, a zależą od wysokości uszkodzenia, jednak rokowania są różne.

W Pana przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia ze zniesieniem funkcji całej kończyny górnej, jednak nie wiem z jakim typem uszkodzenia się ono wiąże. Aby to stwierdzić potrzebne są dodatkowe badania takie jak EMG (badanie przewodnictwa neuronalnego) i rezonans magnetyczny. Leczenie uszkodzeń nerwów jest zazwyczaj trudne i długotrwałe. W przypadku całkowitego przecięcia nerwu nie ma innej możliwości uzyskania powrotu jego funkcji jak leczenie operacyjne. Jeżeli chodzi o splot barkowy to takich sytuacji nie spotyka się często, ponieważ składa się on z kilku nerwów i ich całkowite przerwanie możliwe jest np. przy urazie powodującym wyrwanie z rdzenia kręgowego. Niestety takie przypadki są nieuleczalne przy dzisiejszym stanie technik chirurgicznych, ale jak wspominałem występują niezmiernie rzadko. W swojej pracy na przestrzeni 20 lat przypominam sobie tylko jeden taki przypadek pacjenta wciągniętego za rękę przez pas transmisyjny, a z urazami mam do czynienia codziennie, co wynika z charakteru mojej specjalizacji. Jeżeli nie doszło do całkowitego przerwania nerwów to jest możliwe przynajmniej częściowe uzyskanie powrotu funkcji kończyny. Komórka nerwowa ma zdolność regeneracji - odbudowy swojego aksonu. Procesy naprawcze zachodzą w części komórki znajdującej się w rdzeniu kręgowym, natomiast odcięta część ulega zanikowi. Innymi słowy- nerwy nie zrastają się. Część bliższa rdzenia włókna nerwowego stopniowo rośnie zastępując obumarłą część i dochodzi po odpowiednim czasie do poprzednio unerwianego celu, np. mięśnia. Regeneracja włókien nerwowych zachodzi przeciętnie w tempie 1mm na dzień, czyli odbudowa nerwu na długości całej kończyny może zająć nawet 2 lata. Aby jednak do tego doszło musi być zachowana ciągłość nerwu, czyli powinna być zachowana pochewka, a w przypadku jej uszkodzenie, musi być ona zeszyta. Zwykle zregenerowany nerw nie jest tak sprawny funkcjonalnie jak ten nieuszkodzony. Mam nadzieję, że po tym wyjaśnieniu moja odpowiedź będzie, przez Pana dobrze zrozumiana. Żywienie optymalne stwarza możliwość szybszej regeneracji wszystkich tkanek i narządów jeżeli jest to w ogóle możliwe. Prądy selektywne dają szansę na znaczne przyspieszenie tego procesu, ponieważ w sposób diametralny poprawiają ukrwienie tkanek i ich lepsze odżywienie, jednak nie sprawiają cudów, ponieważ działają w granicach fizjologii. Dlatego moja odpowiedź brzmi, że nasze metody leczenia mogą być stosowane w tym przypadku, jednak nie mogę dać żadnej gwarancji, że spowodują pełne lub częściowe wyleczenie. Decyzja co do podjęcia próby leczenia należy oczywiście do Pana, jednak uważam, że warto podjąć taką próbę, ponieważ nie wiąże się ona z żadnym ryzykiem.

lek. med. Przemysław Pala