(20.V.2003) Nowotwór żołądka - odpowiada Dr n. med. Aleksander Grigoriew

Szanowni Państwo
Zwracam się z prośbą o pomoc i informację na temat możliwości leczenia nowotworu żołądka. Razem z żoną stosujemy Dietę Optymalną i jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani tym sposobem odżywiania. Problem jednak dotyczy choroby mojej teściowej (58 lat). Został u niej stwierdzony rak żołądka w połowie marca 2003 r. Wcześniej nie było żadnych objawów. Stan zdrowia pogarszał się. W lutym 2003 r., po badaniach lekarskich, stwierdzono zwiększony poziom cukru i zastosowano leczenie przy pomocy tabletek. Po upływie około dwóch tygodni stan pogorszył się. Dokonano ponownych badań, które stwierdziły obecność guza żołądka. Skierowano więc mamę na operację (23-04-2003), której celem miało być usunięcie żołądka, jednak po rozmowie z lekarzem usłyszeliśmy, że stan żołądka był taki, iż nie można było go usunąć. Zrobiono jednak obejście, które umożliwi przyjmowanie pokarmów. Oprócz tego co opisałem powyżej, mama choruje także na cukrzycę i obecnie ze względu na to, że nie może nic połykać, podawana jest jej insulina. Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy (ponieważ wraz z żoną uważamy, że jest to słuszna droga), gdzie skierować mamę, jaką dietę należy zastosować, czy można stosować leczenie prądami selektywnymi, jaki wpływ na to wszystko będzie mieć leczenie chemioterapią. Jeżeli można prosić o podanie jakichkolwiek wskazówek, gdzie w rejonie Śląska istnieje możliwość konsultacji z lekarzem optymalnym, to bardzo prosimy.

Z poważaniem,
Janusz S.


Szanowni Państwo W sytuacji Państwa mamy, jaką przedstawiliście, żywienie optymalne jawi się jako jedyne rozsądne postępowanie w terapii jej schorzeń. Nie ma innych skutecznych sposobów leczenia w wymienionych przez Was chorobach. Stosowanie ŻO powoduje również lepsze tolerowanie chemioterapii stosowanej przez onkologów. W przebiegu chorób nowotworowych stosowanie prądów selektywnych jest przeciwwskazane. Leczenie żywieniem optymalnym chorób nowotworowych wymaga bezpośredniej konsultacji z lekarzem optymalnym i odpowiedniej modyfikacji jedzonych produktów (podstawowe dane są w książkach dra Kwaśniewskiego). Odnośnie najbliżej działającego lekarza optymalnego, informacji może udzielić biuro zarządu OSBO w Jaworznie (0 32 6165182)

Dr n. med. Aleksander Grigoriew
Konsultant medyczny Akademii Zdrowia Arkadia-LIDO w Jastrzębiej Górze