(15.12.2015) Choroba Leśniewskiego-Crohna - lek. med. Przemysław Pala

Szanowni Państwo

jestem osobą cierpiącą z powodu choroby Leśniowskiego - Crohna. Choruję od ponad 8 lat (ciężkie rzuty, biegunki z krwią, wymioty, znaczna utrata wagi, problemy ze stawami i mięśniami, szybsze drętwienie kończyn, wypadanie włosów itp. Niestety, nawet terapie biologiczne nie są w stanie sprawić, abym mogła normalnie funkcjonować przez dłuższy okres czasu. W związku z tym mam pytanie: czy w Państwa ośrodku bywają osoby cierpiące na tą chorobę, które dzięki zastosowaniu diety optymalnej udaje się utrzymać remisję tej choroby?

Serdecznie dziękuję za odpowiedzi na powyższe pytania.

Pozdrawiam, życząc miłego dnia

Aleksandra

 

Szanowna Pani,

choroba Leśniewskiego-Crohna znana jest od ponad 100 lat, ale prawdziwa jej epidemia zaczęła się w latach 60 i 70tych XX wieku. Jako pierwszy opisał ją polski lekarz Antoni Leśniewski w roku 1904, a dopiero ćwierć wieku później zrobił to Burrill Crohn z Nowego Jorku, jednak na całym świecie jest on uważany za odkrywcę i choroba nosi tylko jego imię. Mino, że jest znana tak długo to nadal nie ma wśród badaczy zgody co do jej przyczyny. Wiadomo, że w chorobie tej dochodzi do utraty połączeń między komórkami nabłonkowymi pokrywającymi powierzchnię przewodu pokarmowego, co powoduje ich odsunięcie od siebie i odsłania głębsze warstwy narażając ja na działanie czynników zewnętrznych. Powstają owrzodzenia, które mają charakter ogniskowy (nie łączą się ze sobą) i obejmują całą grubość ściany przewodu pokarmowego, co może skutkować nawet perforacją jelita i wymagać interwencji chirurgicznej. Zmiany mogą się pojawić w każdym odcinku przewodu pokarmowego (nawet w jamie ustnej), ale najczęściej spotyka się je w jelicie grubym. Dodatkowo w ciężkich postaciach, tak jak u Pani mamy do czynienia z tak zwaną odpowiedzią immunologiczną, która atakuje układ stawowy i skórę. Co powoduje takie zmiany do dzisiaj dokładnie nie wiadomo. Początkowo przypuszczano, że przyczyną mogą być drobnoustroje, głównie bakterie, które znajdywano w owrzodzeniach i przewodzie pokarmowym. Później okazało się, że te same bakterie występuj a u ludzi zdrowych, natomiast w owrzodzeniach mają dogodniejsze warunki do egzystencji i dlatego chętnie się tam osiedlają. Są one bardziej objawem choroby aniżeli jej przyczyną. W ostatnich latach szybki rozwój genetyki pozwolił wyodrębnić gen odpowiedzialny za chorobę Leśniewskiego-Crohna, ale okazało się, że posiadają go również osoby całkowicie zdrowe. Dlatego zmiany w przebiegu tej choroby określa się mianem nieswoistego zapalenia, czyli zapalenia bez przyczyny. Mimo braku pewnego podłoża zauważono pewną prawidłowość we wzroście liczby zachorowań na świecie. Okazało się, że zapadalność wzrasta głównie w krajach rozwiniętych i wiąże się ze wzrostem zamożności i poziomu życia. Największa jest obecnie w Dani i Szwecji oraz innych krajach skandynawskich. Wydaje się, że niewielu badaczy zwraca uwagę na zbieżność zachorowalności za zmianami w sposobie odżywiania. W krajach bogatych ludzie odchodzą od naturalnego sposobu odżywiania, zanika tradycja domowego żywienia na rzecz zbiorowych posiłków w punktach gastronomicznych, co jest mniej pracochłonne, szybsze i zarazem coraz tańsze. Takie żywienie oparte jest głównie na węglowodanach i nisko wartościowych białkach. Dodatkowo posiłki wytwarzane są z półproduktów, które zawierają ogromne ilości substancji konserwujących i polepszaczy, których wpływ na ludzki organizm jest praktycznie nieznany. Co prawda europejskie normy określają maksymalne dopuszczalne stężenie tych substancji w produktach spożywczych, ale producenci radzą sobie z tymi ograniczeniami dodając nich nie jeden, ale kilka lub kilkadziesiąt związków chemicznych. Nie ma możliwości sprawdzenia jakie są między nimi interakcje, ani jaki jest ich zbiorowy wpływ na organizm. Uważam, że takie odżywianie w pierwszej kolejności musi uderzyć w przewód pokarmowy powodując jego choroby. Ostatnie dziesięciolecia oprócz zmiany sposobu odżywiania przyniosły nam również jego nadmierną jałowość. Przez tysiąclecia swojego istnienia ludzkość nie zdawała sobie sprawy z istnienia drobnoustrojów i praktycznie nie istniała higiena. Od czasu odkrycia bakterii ludzie coraz bardziej się przed nimi bronią i obecnie żywność staje się coraz bardziej „sterylna”, wolna od drobnoustrojów. Okazuje się jednak, że część z nich jest nam niezbędna do prawidłowego funkcjonowania. Brak pewnych naturalnych bakterii w przewodzie pokarmowym daje sposobność osiedlenia się w nim innych, które mogą być potencjalnie niebezpieczne.

Osobną kwestia jest jeszcze powszechne i zbyt częste stosowanie antybiotyków, które niszczą naturalną florę bakteryjną człowieka i upośledzają jego odporność. Przez tysiące lat swojego istnienia człowiek spotykał się z mikroorganizmami, które bytowały na jego skórze i w przewodzie pokarmowym. Część z nich mogła wywoływać różnego rodzaju choroby, lecz większość była nieszkodliwa lub wręcz potrzebna dla zdrowia. Eliminując bakterie i pasożyty z naszego życia nie czynimy tego selektywnie, lecz tracimy kontakt ze wszystkimi mikrobami. Dlatego przyczyn choroby należy dopatrywać się nie wśród drobnoustrojów lecz ich braku. Odejście od naturalnego dla człowieka sposobu odżywiania skutkuje niestety w pierwszej kolejności zaburzeniami funkcji ze strony przewodu pokarmowego i jest to najprawdopodobniej przyczyną choroby Leśniewskiego-Crohna. Leczenie tradycyjne w tej chorobie jest praktycznie wyłącznie objawowe i polega na podawaniu leków immunosupresyjnych i steroidów w celu osiągnięcia remisji, czyli zmniejszenia objawów, które z czasem nawracają. Niekiedy z niewiadomych powodów stosuje się również antybiotyki, które działają przeciwbakteryjnie. Zastosowanie żywienia optymalnego w pierwszej kolejności leczy choroby układu pokarmowego, którego regeneracja następuje bardzo szybko. Przy wdrożeniu do leczenia prądów selektywnych wygojenie owrzodzeń następuje zazwyczaj bardzo szybko, nawet w czasie 2 tygodni. Wyleczenie jest najczęściej trwale i nie wymaga ponownego stosowania zabiegów, pod warunkiem przestrzegania zasad diety optymalnej. W ostatnim czasie sporo mówi się o nowej metodzie leczenia choroby Leśniewskiego-Crohna polegającej na świadomym zakażeniu pasożytami włosogłówki. Metoda oparta jest na teorii „starych przyjaciół”. Głosi ona, że limfocyty T mogą działać skutecznie tylko jeśli są stymulowane przez mikroorganizmy i pasożyty o niskiej patogenności. Nazywa się je ''starymi przyjaciółmi'', ponieważ współistniały z człowiekiem od momentu jego pojawienia się przez cały czas ewolucji, a obecnie są systematycznie eliminowane z naszych organizmów. Metoda ta jest obecnie w trakcie badań, ale dotychczasowe wyniki są bardzo pozytywne. Co ciekawe w USA w przypadku wykrycia obecności w przewodzie tych naturalnych pasożytów nie jest wskazana ich eliminacja. W niektórych krajach nie jest jednak dozwolona taka terapia. Odległe efekty i skuteczność takiego leczenia poznamy w przyszłości. Obecnie proponuję zastosować żywienie optymalne i prawdopodobnie nie będzie Pani musiała szukać innych metod.

lek. med. Przemysław Pala