(15.07.2016) Nowotwór złośliwy - lek. med. Przemysław Pala

Panie Doktorze,

Na ŻO jestem prawie 20 Lat. W czasie tego okresu nie popełniałem większych błędów żywieniowych. Przez cały ten czas cieszyłem się doskonałym zdrowiem i sprawnością fizyczną. Dużo pracuję fizycznie, więc spożycie składników wynosiło: B - 45-65; T - 200-300; W - 40-70. W zeszłym roku minęło 45 lat pracy. W czerwcu ub. roku dostałem mechanicznej żółtaczki spowodowanej zatkaniem brodawki Vatera i od tego czasu zaczął się problem, który zakończył się bardzo ciężką operacją. Chcę aby Pan dokładnie przeanalizował dokumentację medyczną, którą dołączyłem do listu, bo przecież takich chorób optymalni nie powinni mieć. Co robić dalej, jak się żywić? Na proponowaną chemioterapię noe wyraziłem zgody. Wizytę u onkologa mamwyznaczoną na 6 czerwca 2016 roku. Najważniejsze pytanie nadal jest bez odpowiedzi - co spowodowało taką chorobę?

Daniel Ch.

Będzin

 

Panie Danielu!

 Zgodnie z Pana życzeniem zapoznałem się z dokumentacją, którą otrzymałem. Niestety ani ja, ani prawdopodobnie nikt inny nie udzieli jednoznacznej odpowiedzi „co spowodowało taką chorobę”. Medycyna nie jest nauką ścisłą jak fizyka czy matematyka, w której można sformułować prosty wzór opisujący dany stan, czy reakcję. Mamy tu zbyt wiele czynników, które wchodzą ze sobą we wzajemne interackje i nie da się wyciągnąć z nich prostych wniosków. Dodatkowo nie poznaliśmy jeszcze wszystkich oddziaływań w przyrodzie i nauka ciągle się rozwija. W medycynie rzadko dwa plus dwa równa się cztery. Z przesłanych przez Pana kart informacyjnych leczenia szpitalnego wynika, że przeszedł Pan chorobę nowotworową, a konkretnie raka trzustki. Przedstawiona dokumentacja sugeruje, że choroba została całkowicie wyleczona dzięki interwencji chirurgicznej, co jest bardzo korzystne. Zazwyczaj tego typu przypadki nie rokują dobrze i kończą się zwykle zgonem po kilku miesiącach od postawienia rozpoznania, co Pana nie dotyczy. Mechanizm rozwoju nowotworów złośliwych nie jest jeszcze do końca poznany, choć sporo już o nim wiemy. Podejście do tego zagadnienia stale się zmienia z rozwojem wiedzy, ale ciągle jesteśmy jeszcze niepewni jak można ustalić przyczyny i jak postępować z rakiem. Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama zainicjował program, który ma znaleźć przyczyny i umożliwić wyleczalność raka. W akcję zostały zaangażowane największe amerykańskie instytucje naukowe, ale nie wydaje mi się, aby proste rozwiązanie można by było znaleźć przy obecnym stanie wiedzy. W każdym organizmie ludzkim codziennie na skutek mutacji powstają tysiące komórek nowotworowych, które potencjalnie mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. Pojawiają się one praktycznie w każdym narządzie i w każdej tkance. U większości ludzi nie dochodzi do rozwoju nowotworu. Dzieje się tak dlatego, że zmutowane komórki rozpoznawane są przez układ odpornościowy człowieka i ulegają zniszczeniu. Taki proces dynamicznej równowagi zachodzi stale u każdego człowieka. Jeżeli namnażanie komórek nowotworowych jest szybsze niż niszczenie to dochodzi do powstania guza, który rośnie niszcząc zdrowe tkanki. Zachwianie tego procesu prowadzi do rozwinięcia się nowotworu, a przyczyną tego może być osłabienie układu odpornościowego lub nadmierne mnożenie się zmutowanych komórek lub zwiększona ilość mutacji w organizmie. Obecnie wiadomo, że istnieją pewne czynniki zwiększające podatność komórek i przyśpieszające mutacje. Niektóre czynniki są odrębne dla poszczególnych nowotworów, ale wiele jest wspólnych. W przypadku guza raka trzustki wymienia się w szczególności palenie papierosów, których dym zawiera czynniki onkogenne, zanieczyszczenie środowiska oraz różne substancje chemiczne występujące w pestycydach, barwnikach i środkach owadobójczych. Lista niebezpiecznych związków jest długa i nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ stale przybywają nowe, dlatego nie jestem w stanie stwierdzić, czy był Pan na nie narażony. Na pewno wystąpił u pana jeden silny czynnik ryzyka, o którym jeszcze nie wspomniałem, a który znajduje się na czele listy i mógł mieć on działanie sprawcze. Pana problemy gastryczne zaczęły się przed około rokiem i był Pan dokładnie przebadany. W badaniu rezonansu magnetycznego sprzed roku nie stwierdzono guza trzustki, a ponieważ jest to badanie bardzo wiarygodne, to możemy przyjąć, że jeszcze go nie było. Od tamtego czasu pojawiały się nawroty dolegliwości spowodowane zwężeniem przewodów żółciowych i powtarzającym się stanem zapalnym, który wielokrotnie był leczony antybiotykami. Ostatecznie w kwietniu br stwierdzono obecność nowotworu złośliwego, który został w całości usunięty. Możliwe jest, że do powstanie guza przyczynił się właśnie stan zapalny dróg żółciowych i trzustki, ponieważ właśnie on jest wymieniany jako jeden z najsilniejszych czynników rakotwórczych obok palenia papierosów. Obecnie jest Pan już po leczeniu operacyjnym, które w tego rodzaju chorobach jest leczeniem najskuteczniejszym i wygląda na to, że zakończyło się ono powodzeniem. Uważam, że był Pan prawidłowo diagnozowany i leczony, dlatego efekt jest taki dobry. Teraz też powinien się Pan stosować do zaleceń onkologów, ponieważ polskie standardy leczenia należą do bardzo dobrych i samo leczenie nie odbiega od poziomu europejskiego. Co prawda z przesłanej dokumentacji wynika, że nowotwór został w całości usunięty i teoretycznie nie ma potrzeby wprowadzenia chemioterapii, to jednak według przyjętych ogólnie zasad powinno się ją przeprowadzić, co i ja też zalecam, ponieważ w medycynie nie ma pewników.

  lek. med. Przemysław Pala