(14.05.2008) Prądy selektywne i stenty - lek. med. Przemysław Pala

Szanowny Panie Doktorze,
Czy ja mogę przyjmować prądy selektywne? Pytam bo mam wstawione stenty w obu tętnicach
biodrowych I na dodatek mam wstawiony stent w sercu.
Pozdrawiam serdecznie
Janusz S.


Panie Januszu,
Prądy selektywne są metodą bezinwazyjnego I niefarmakologicznego oddziaływania na mięśnie gładkie występujące między innymi w naczyniach krwionośnych. Za pomocą prądu elektrycznego o określonych parametrach, płynącego przez tkanki żywego organizmu można wybiórczo pobudzać włókna nerwowe układu autonomicznego. Wzmożona impulsacja w układzie parasympatycznym (przywspółczulnym) powoduje rozluźnienie mięśni gładkich naczyń obwodowych, natomiast wzrost aktywności układu sympatycznego (współczulnego) sprawia, że ulegają one obkurczeniu. Taka praca mięśni gładkich tętnic powoduje odpowiednio ich rozszerzanie lub obkurczanie. U zdrowego człowieka skurcz I rozkurcz mięśniówki naczyń krwionośnych następuje naprzemiennie w zależności do pory dnia, aktywności fizycznej, temperatury I innych czynników zewnętrznych, które wpływają na układ autonomiczny. Zwężanie I rozszerzanie naczyń krwionośnych jest niezbędne do prawidłowego dysponowania przepływem krwi w organizmie w zależności o aktualnych potrzeb.
W przypadku osób z miażdżycą procesy te ulegają zaburzeniu z powodu uszkodzenia uszkodzenia tętnic. Choroba at polega na odkładaniu się złogów cholesterolowych w ścianach tętnic, które tworzą tzw blaszki miażdżycowe, a następnie ulegają wysyceniu wapniem. Te sztywne blaszki powodują zwężenie światła naczynia I jednocześnie utrudniają działalność mięśni tętnic, które stają się wąskie I sztywne. Przez takie naczynia przepływa mniej krwi, co pociąga za sobą pogorszenie natlenienia I odżywienia tkanek.
Powszechnie stosowane leki nie usuwają przyczyny choroby I tylko częściowo zmniejszają jej objawy. Leki rozszerzające naczynia krwionośne działają tylko wtedy, gdy pozwala na to elastyczność zgromadzonego cholesterolu. W dalszych etapach choroby ich efektywność znacznie spada. Dodatkowo środki farmakologiczne oddziaływują na cały organizm I ich działanie będzie lepsze w naczyniach zdrowych, co może powodować efekty podkradania. O efekcie takim mówimy, gdy poprawa przepływu przez okolicę zdrową powoduje pogorszenie ukrwienia chorych tkanek.
Nieco lepszą metodą leczenia jest wszczepianie stendtów w miejscu zwężenia naczynia krwionośnego. Dzięki rozwojowi techniki jest ona coraz powszechniej stosowana I dzięki niej wiele osób przeżywa obecnie zawały. Technicznie polega ona na wprowadzeniu do naczynia „sprężynki”, która powoduje rozszerzenie tętnicy I zapobiega jej ponownemu zwężeniu. Efekt terapeutyczny jest zwykle natychmiastowy. Wadą metody jest to, że nie leczy, ani nie zapobiega rozwojowi miażdżycy I powoduje, że naczynia stają się areartywne. Wszczepienie ciała obcego w układ naczyniowy zwiększa też ryzyko zakrzepów I dlatego istnieje potrzeba zażywania nieznacznych dawk aspiryny.
Prądy selektywne pozbawione są zarówno wad leków jak I wszczepów. Można je stosować wyłącznie na obszary niedokrwione, co zapobiega efektom podkradania. Oddziaływanie prądów na naczynia krwionośne jet też wielokrotnie silniejsze niż środków farmakologicznych, a efekt utrzymuje się na długo Po zakończeni terapii. W Jastrzębiej Górze badałem wielokrotnie pacjentów z miażdżycą zarostową kończyn dolnych przed I Po serii zabiegów. Jako wskaźnik (100%) przyjąłem dystans, który pacjenci mogli przejść bez bólu. Po tygodniu leczenia średnia poprawa wynosiła około 500%! Podobnej skuteczności nie ma żadna inna znana MI metoda leczenia.
Do stosowania prądów selektywnych istnieją naturalnie pewne przeciwwskazania I jest nim np. obecność obecność elektronicznych implantów, co dotyczy wszystkich zabiegów elektroterapeutycznych. Obecnie na rynek wchodzą jednak urządzenia zabezpieczone przed działaniem prądu I niebawem ich obecność nie będzie przeszkodą do leczenia prądami. Przeciwwskazaniem nie są natomiast mechaniczne implanty, nawet te zawierające metal. Można bezpiecznie stosować zabiegi zarówno u osób ze stentami, zastawkami jak I protezami stawów. W przypadku tych pierwszych brak będzie oczywiście reakcji naczynia w miejscu wszczepu, co jednak nie powinno mieć żadnego wpływu na efekt końcowy.

Lek. med. Przemyslaw Pala
Arkadia Lido w Jastrzębiej Górze