(06.02.2015) Reumatyzm u młodej osoby - lek. med. Przemysław Pala

Szanowny panie Doktorze,
zwracam się do Pana z prośbą o pomoc dla mojej córki. Córka ma 23 lata i nie stosuje żywienia optymalnego. Od 3 lat mieszka w Anglii, gdzie pracuje. Od około roku zaczęła mieć problemy zdrowotne, które objawiały się różnymi bólami, czasem bardzo silnymi. Zgłosiła się tam w Anglii do lekarza, ale ten przepisywał jej stale paracetamol i to nic nie pomagało. W końcu czuła się tak źle, że przyjechała do Polski i tu poszła do lekarza, który zlecił jej badania krwi. Po tych wynikach stwierdził, że choruje ona na reumatyzm. Miała wysokie OB i inne wyniki też na to wskazywały. Córka dostała leki, chyba sterydy i do razu poczuła się lepiej. Nasz lekarz powiedział, że leki będzie musiała już zawsze przyjmować. Na moje pytanie skąd się wzięła ta choroba powiedział, że prawdopodobnie w dzieciństwie przechodziła częste anginy. Ale ona chorowała tylko 2 albo 3 razy i to lekko więc to chyba nie jest powód. Teraz pojawił się problem. Ona chce niebawem wracać do Anglii, a tam pewnie znowu dostanie ten paracetamol, który nic nie daje. Dlatego mam pytanie czy dieta optymalna może jej pomóc. Była by skłonna przyjechać do Arkadii, gdyby była szansa na poprawę. Ja wiem, że na takie bóle pomagają prądy selektywne, więc może i jej pomogą. Obecnie córka ma taką sztywność w stawach i lekarz zalecił jej więcej ruchu i ona co rano się gimnastykuje, ale to nic nie daje. Proszę o pomoc, bo chcemy coś zrobić zanim znowu wyjedzie.
Piotr .L 


Szanowny Panie Piotrze,
od dawna wiadomo już, że w chorobach reumatycznych dochodzi do zwiększonej produkcji przeciwciał skierowanych przeciwko własnej tkance łącznej, z której zbudowane są chrząstki stawowe. Odkrycie tego faktu zmieniło podejście lekarzy do tej grupy chorób, ponieważ uznano, że odnaleziono czynnik wywołujący je. Przeciwciała to naturalne białka, które wykorzystywane są do niszczenia ciał obcych wewnątrz organizmu.
Dzięki zdolnościom do wytwarzania tych białek człowiek posiada możliwości samoobrony przeciw bakteriom i wirusom. W czasie zakażeń miano przeciwciał wzrasta wyraźnie, a mimo to nikt nie uważa ich za przyczynę takich chorób jak angina czy grypa – wprost przeciwnie – ogólnie wiadomo, że to drobnoustroje są za nie odpowiedzialne.
Te same przeciwciała powodują w chorobach reumatycznych uszkodzenia stawów, ale podobnie jak w zakażeniach to nie one są przyczyną wystąpień tej patologii. Logicznym wydaje się fakt, że skoro organizm niszczy własne tkanki, to muszą one mieć nieprawidłową strukturę i są błędnie rozpoznawane przez układ odpornościowy. Postępujący proces niszczenia powoduje z drugie strony patologiczny przerost chrząstek stawowych, co z kolei nasila reakcję immunologiczną i powstaje tzw. „błędne koło”. Ponieważ budowa chrząstki jest nieprawidłowa to nie spełniają one właściwie swej roli w stawie. Parametry fizykalne tkanek (tzn. elastyczność, twardość) są inne niż w narządach zdrowych, co jest przyczyną ich dysfunkcji.  Substancją, z której zbudowane są kości, chrząstki i wiązadła jest kolagen – białko o skomplikowanej strukturze, którego produkcja wymaga uruchamiania wielu procesów biochemicznych. Potrzebne są odpowiednie substraty. Brak pełnego zapotrzebowania w substancje właściwe powoduje, że produkt końcowy (chrząstki) jest niepełnowartościowy i błędnie rozpoznawany przez układ immunologiczny. Oczywiście opisane powyżej procesy są znacznie bardziej skomplikowane, a wszystkie ich etapy niemożliwe do opisania, wiadomo jednak, że bez znajomości przyczyny wyjściowej tych chorób współczesna medycyna nie potrafi ich leczyć i stosuje się wyłącznie leczenie objawowe. Na początku pomagają w dużym stopniu leki sterydowe, ale później ich efekty uboczne stają się bardzo dotkliwe. Paracetamol nie działa w tej chorobie wcale.
ŻO jest jedyną przyczynową metodą leczenia chorób z autoagresji, w tym również reumatycznych, ponieważ powoduje usunięcie czynnika wyjściowego. Odpowiednie zaopatrzenie organizmu umożliwia szybką przebudowę tkanek i radykalne zmniejszenie dolegliwości. Mimo, że postęp zdrowienia jest powolny i może trwać miesiącami, to objawy ustępują w sposób niewiarygodnie szybki. Subiektywne odczucia pacjentów są dla mnie najważniejszym wskaźnikiem procesu terapeutycznego. Podstawowym wskaźnikiem laboratoryjnym ustępowania choroby jest OB, które szybko obniża się w pierwszych tygodniach ŻO.
OB określa aktywność stanu zapalnego i w chorobach reumatycznych wynosi zwykle 40-80. Ponieważ przebudowa w stawach rozpoczyna się od wewnętrznych warstw chrząstek, to stan zapalny zmniejsza się szybciej niż ich morfologia, co jest spowodowane bezpośrednim kontaktem błony maziowej z przeciwciałami. W połączeniu z ŻO w Jastrzębiej Górze stosujemy oczywiście prądy selektywne, co radykalnie przyspiesza powrót do zdrowia. Zmniejszenie lub ustąpienie dolegliwości bólowych notuje się zwykle już w pierwszym tygodniu leczenia, utrzymuje się ono trwale i praktycznie nie spotyka się zaostrzenia choroby u osób prawidłowo stosujących ŻO. Poprawę udaje się osiągnąć u każdego pacjenta, tak że zazwyczaj cofają się nawet deformacje stawowe znacznego stopnia, można to łatwo zauważyć na stawach międzypaliczkowych rąk. Z tego co Pan pisze u córki nie wystąpiły jeszcze zmiany w stawach co jest bardzo korzystne. Niestety nie zawsze możliwe jest wyleczenie zmian bardzo zaawansowanych, gdzie dochodzi do zaniku błony maziowej w stawie, co jest stanem trudnym do oceny i postawienia rokowań. W przypadku, gdy na radiogramie widoczne są cechy zrostu kostnego w stawie, pomocne może być już tylko leczenie operacyjne, jednak takich zmian nie spotyka się często. W leczeniu chorób reumatycznych żywieniem optymalnym można również stosować inne formy fizykoterapii. (kąpiele, krioterapia, elektroterapia i inne), ale nie przynoszą one nawet w przybliżeniu tak dobrych efektów jak prądy selektywne. Stanowczo przeciwwskazany jest wysiłek fizyczny powodujący wystąpienie dolegliwości bólowych w stawach, gdyż powoduje on mechaniczne uszkodzenie elementów łącznotkankowych stawu.
lek. med. Przemysław Pala
Arkadia Lido